2/2 Inflammatoriske bindevevsykdommer og vaskulitter

Del 2/2 av miniforelesning om Inflammatoriske bindevevssykdommer og vaskulitter, som er revmatologiske sykdommer. Sykdommer som nevnes er: Myositter, systemisk sklerose, vaskulitter, polymyalgia rheumatica og temporalisarteritt.

Filmen inngår i kurset Patologi/ Sykdomslære for bachelorstudenter, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no
Denne filmen er laget i samarbeid med lege i spesialisering, Eirik K. Kristianslund, ved Diakonhjemmet sykehus.