3/3 CT-maskin: Fra pixler til voxler

Voxler er pixler i 3D - hva er bra voxel-tall og hvordan måles det?