3D-modeller i PowerPoint

Kort introduksjon til bruk av 3D-modeller i PowerPoint