Animasjoner i PowerPoint

Kort video om muligheten for animasjoner i PowerPoint