Gjennomføring av møte

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du bruker møte og utvalgsmodulen i møtet.

1 - Innledning
2 - Registrering av oppmøte
3 - Skrive og lage referat med vedtak