Hvordan vil vi få informasjonen presentert?

Kort eksempel på to måter å bruke PowerPoint.