Iterativ rekonstruksjon ved CT

Førsteamanuensis Audun Sanderud forklarer hva iterative rekonstruksjonsmetoder er.