Norsk studentorganisasjon

Leder for studentparlamentet (2019), Ola Gimse Estenstad, forteller om Norsk studentorganisasjon.