Sykepleier Mads Rudolfsen

Tidligere tømrer, Mads jobber som sykepleier på akuttpsykiatrisk.