Utsendelse av møtedokumenter

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du sender ut møtedokumenter til medlemmene i utvalget.

1 - Innledning og kanaler for utsendelse av møtedokumenter
2 - Send ut møtedokumenter per e-post eller via Unit Filesender
3 - Gjør møtedokumentene tilgjengelige på appen eMeetings